Postoperativ kvalme og oppkast

02.06.2017Versjon 1.1Forfatter: Elin Kismul Aakre

Generelt 

Tiltak for å redusere forekomst av ostoperativ kvalme og oppkast (POKO): Intravenøs anestesi, opiatsparende smertebehandling, regionalanestesi, tilstrekkelig væsketilførsel.

 

Ved enkelte inngrep er det spesielt viktig å unngå POKO: Ved økt intrakranielt trykk, kjevelås, inngrep på ventrikkel/øsofagus.

 

Postoperativt kan hypotensjon, hypovolemi, hypoglykemi og smerter utløse POKO.  

Risikofaktorer 

Risikofaktorer forbundet med POKO

 • Kvinne
 • Tidligere POKO og/eller reisesyke
 • Alder < 50 år
 • Gassanestesi
 • Ikke-røyker
 • Postoperativt opiatforbruk
 • Intrakraniell kirurgi
 • Strabismeoperasjoner
 • Inngrep på indre øre
 • Endokrinkirurgi
 • Laparoskopi (spes. gynekologiske inngrep)
 • Langvarige inngrep

Profylaktisk behandling ved disposisjon for POKO 

Lav risiko (0-1 risikofaktor): Profylakse ikke nødvendig.

 

Moderat risiko (2-3 risikofaktorer): Dexametason* 4 mg iv (ved innledning) + ondansetron 4 mg iv (ved avslutning).

Eller: Velg TIVA og gi i tillegg ett medikament for å forebygge POKO.

 

Høy risiko (> 3 risikofaktorer): Dexametason 4 mg iv (innledning) + ondansetron 4 mg iv (avslutning) + droperidol 0,625 mg iv (avslutning).

 

Dexametason* 4 mg iv, droperidol 1,0 mg iv og ondansetron 4 mg iv er vist å være likeverdig effektive mot POKO. Ved kombinasjonsbehandling kan dosen droperidol reduseres til 0,625 mg.

 

*Dexametason skal ikke brukes ved binyreinngrep.

Anfallsbehandling ved etablert POKO 

Dersom pasienten ikke har fått kvalmeprofylakse preoperativt velges:

 • Ondansetron 4 mg iv.

 

Ved utilstrekkelig effekt: Suppler med Dexametason 4 mg iv (engangsdose), alternativt Dridol 1 mg iv (engangsdose).

 

Ved fortsatt kvalme:

 • Cyklizine: Valoid 50 mg iv (engangsdose)
 • Aprepitant: Ivemend 150 mg iv, infusjon over 30 min (engangsdose)
 • Propofol: Subhypnotisk dose (20 mg iv)
 • Midazolam: 2 mg iv

 

Metoklopramid har svak antiemetisk effekt; NNT for hhv 10, 25 og 50 mg er 30, 16 og 11. Til sammenligning er NNT for ondansetron 4 mg 6. Metoklopramid er et godt valg ved ventrikkelretensjon.

Referanser 

 1. Consensus guidelines for the management of PONV» Gan TJ et al;  Anesth&Analgesia 2014