Preoperative retningslinjer ved anestesi til dagkirurgiske inngrep, KK

18.09.2020Versjon 4.1Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Pasienter i ASA klasse I og II kan opereres ved dagkirurgisk seksjon, KKB, men følgende pasienter må avklares med anestesilege 97/93-4258 før de settes opp til dagkirurgisk inngrep:

 

 • Tidligere hjerteoperert eller hjertesykdom 
 • Lungesykdom med funksjonsnedsettelse (eks KOLS)
 • Hypertensjon dersom systolisk BT>160mmHg eller diastolisk BT>100mmHg
 • Bilyd over hjertet, dyspnoe eller synkope.
 • Reumatoid artritt, psoriasis artritt, Bekhterev
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer.
 • Tidligere problem med narkose (pasient eller nær slekt)
 • Tidligere operasjoner i hals/svelg eller stråling i området
 • BMI > 35
 • Barn < 3 år

 

Senest kl 12 siste arbeidsdag før planlagt operasjon

 • skal operasjonsrekvisisjonen i Orbit være signert
 • skal det foreligge innkomstjournal i DIPS eller NATUS. Journalopplysningene skal ikke være eldre enn 3 måneder, men for ASA 1 under 60 år kan journalopplysningene være inntil 12 måneder gamle.
 • skal pasienten være informert om inngrepet av gynekolog      
 •                                                                                                                                             

Dagkirurgiske pasienter settes i utgangspunktet opp på operasjonsprogrammet torsdager og fredager på operasjonsstue 5 og 6. Dersom dagkirurgiske pasienter ønskes operert mandag, tirsdag eller onsdag, må det sendes melding om dette i DIPS til SO Hau KSK KK/Øye noen dager før planlagt inngrep.

Hva skal journalen inneholde? 

 • aktuell sykehistorie/diagnose
 • tidligere sykdommer
 • medikamenter -> medikamenttype, doseringsmengde og tidspunkt
 • stimulantia
 • allergier
 • status presens, inkl. allmenntilstand, høyde, vekt, BT, puls, auskultasjon av cor/pulm

   

Supplerende undersøkelser 

 • Hb, EVF, TPK, Na, K, Cl og kreatinin: Ved anemimistanke, nyresykdom, diabetes mellitus, kardiovaskulær sykdom, bruk av diuretika/digitalis/steroider eller pasient > 60 år
 • INR: Pasienter som bruker warfarin og pasienter med leverlidelser
 • TPK: Ved ønske om regionalanestesi
 • HbA1c (under 3 mnd): Ved diabetes mellitus
 • TSH og FT4 (under 3 mnd): Ved hypo/hyperthyreose
 • EKG (under 3 mnd): Ved hypertensjon, kardiopulmonal sykdom, karsykdom, lungesykdom med funksjonsnedsettelse, tromboembolisme eller pasient > 60 år.
 • Rtg cervicalcolumna (under 6 mnd): Bør vurderes i enkelttilfeller

Annet 

Operasjonsdagen blir pasienten tilsett av anestesilege før anestesi previsitt signeres.