Analyser

Morbillivirus IgM

25.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om meslinger.

Prøvemateriale 

En av følgende

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Rekvireres sammen med Morbillivirus IgG.

 

Husk opplysninger om vaksinasjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Negativ/Positiv

Merknader 

Meslinger er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.