Analyser

Morbillivirus IgM

22.09.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om meslinger.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Rekvireres sammen med Morbillivirus IgG.

Husk opplysninger om vaksinasjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Negativ / Positiv

Merknader 

Meslinger er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.