Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Varicella-zoster virus IgG

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.5Forfatter: Nejra Dautbegovic, Andreas LindGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Minimum 200 µL.

 

For undersøkelse av spinalvæske mtp. varicella zoster virus behøves serum og spinalvæske tatt samme dag. I tillegg må rekvirenten sende serum og spinalvæske for bestemmelse av albumin og total-IgG til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Ullevål eller formidle disse resultatene på rekvisisjonen.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Varicella zoster virus IgG i serum/EDTA-plasma: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL, DiaSorin (OUS Ullevål og Rikshospitalet)
  • Varicella zoster virus IgG i spinalvæske: ELISA Virion/ Serion på halvautomatisk analyseplattform, Immunomat (OUS Ullevål).

Utførende laboratorium 

I serum / EDTA-plasma:

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

 

I spinalvæske:

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

Serum: 1-3 virkedager.

Spinalvæske: 1-8 virkedager.

Merknader 

Varicella zoster-infeksjoner i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.