Traumevisitt: Sjekkliste

17.10.2017Versjon 1.0

Generelt 

 • Mandag, onsdag og torsdag kl. 09:15
 • Tirsdag kl. 09:30
 • Fredag og søndag kl. 10:00
 • Lørdag kl. 09:30

Innhold

Intensivoverlege eller overlege anestesi fra respektive SOP-seksjon presenterer anamnese, forløp, kliniske funn og resultater av undersøkelser og lab.

 1. Behandling for neste døgn
  • Antibiotikaprofylakse?
  • Tromboseprofylakse versus cyklokapron (hvis < 3 timer fra skade)?
  • Smertelindring?
  • Jejunostomikateter på store skader som involverer buken?
  • Blodtrykksgrenser?
  • Støttestrømper?
  • Fysioterapi? Fysikalsk medisiner, evt. traumebakvakt rekvirerer
  • Sosionom? Fysikalsk medisiner, evt. traumebakvakt rekvirerer
 2. Hvilke supplerende undersøkelser som skal gjøres;
  • Overlegen ved intensiv eller overlege anestesi fra respektive SOP-seksjon rekvirerer
   • PiCCO?
   • Ekko cor, ultralyd abdomen?
   • Bronkoskopi?
   • TEG?
   • Trykkmåling i ekstremiteter? Compartmentsyndrom?
  • Respektive bakvakt kirurgi rekvirerer
   • Radiologiske undersøkelser?
   • Andre fagspesifikke undersøkelser
  • Konklusjon med tentativ plan for de neste fem døgn
   • Avdelingstilhørighet?
   • Skal bli liggende eller kan gå til ordinær sengepost?
   • Bakvakt i gjeldende spesialitet rekvirerer evt operasjon i Orbit og varsler operasjonspersonell
   • Avtale ny traumevisitt neste dag, hvis pasienten blir liggende
  • Lage notater i DIPS.
   • Overlege anestesi lager en oppsummering av punkt 6 over. (DIPS: Shift + F8 + «Traume»
   • Traumebakvakten gjør tertiærundersøkelse og lager eget notat, samt rekvirerer eventuelle nødvendige tilleggsundersøkelser som følge av tertiærundersøkelsen. (DIPS: Shift + F8 + «Tert»)
   • Øvrige bakvakter lager egne notater med sine faglige vurderinger

Telefonliste: traume 

Traumebakvakt          

76334/98466

Mobil: 91 87 74 19

Intensiv forvakt

92548

Døgn

Ortoped – Målfrid Kristoffersen (1.pri)

95645

OT Bakvakt 9-3750

Nevrokirurgisk forvakt

92540

 

Thorax forvakt

93630/70521

Bakvakt 70522/Mobil: 93 23 04 65

Gastro bakvakt

93400

 

Karkirurgisk bakvakt

77382

Kun tlf

Plastikkirurgisk bakvakt

92801

 

ØNH forvakt

92539

Døgn

Øye forvakt

94125

Man-fre 7.30-21/lør-søn 9-19

Gynekologisk/obstetrisk bakvakt

94220

 

Pediatrisk bakvakt

95204

Døgn

Infeksjonsbakvakt

93720

 

Uro bakvakt

93500

 

Fysioterapeut intensiv/recovery

92929

Ønsker alltid varsel ved traumevisitt evt. 92922

Intensiv sykepleier A-vakt

72450

Ønsker alltid varsel ved traumevisitt

Postoperativ sykepleier A-vakt

72440/99740

Ønsker alltid varsel ved traumevisitt

Traumesenter leder, rom 0196B Thomas Geisner

74098

95 21 75 32

Regional traumekoordinator, rom 0198

73338

Hovedlinje inn/Kurt

Traumekoordinator, rom 0196A

73474

Elin

Traumekoordinator, rom 0196A

73475

Helga: 97 18 95 36

Traume registrar, rom 0194

73472

 

Traume registrar, rom 0194

73473

Vigdis

Traumesenter

74593

 

Asbjørnsen, Helge

97543/76850

94 87 20 47

Chaudhry, Aqeel Asghar

98749/75668

93 20 39 54       Traumesenteret: 75849

Dedichen, Hans Henrik

98758/76730

92 04 77 61

Dolven, Thomas

96305/74590

93 06 06 93

Gubberud, Espen

97429/72820

97 62 46 06

Halvorsen, Henrik

92894/72802

91 84 79 97

Jørgensen, Geir Torvik

96733/76732

91 71 16 65

Kristoffersen, Målfrid

95645/70750

93 08 45 53       Traumesenteret: 75849

Lygre, Kristin Bentung

 

92 06 26 91

Tvinnereim, Jon Meyer

97923/72852

90 60 95 96

Ugelvik, Kristina

97407

97 00 81 55       Traumesenteret: 75849