Enteral ernæring

21.10.2017Versjon 1.3

Generelt 

Enteral ernæring (EE-sondeernæring) er seksjonens rutine for ernæring. Kun der EE ikke kan brukes (kontraindikasjoner, ikke mulig) brukes parenteral ernæring. Alle intensivpasienter skal i utgangspunktet ernæres, forutsatt at de er hemodynamisk stabile (bruk av vasoaktive medikamenter aksepteres).

Enteral ernæringssonde 

Standard sonde "Freka" er beregnet på nasogastrisk bruk. Materialet er av polyuretan og er rth tett,  sonden kan ligge i flere uker. Dersom enteral ernæring startes raskt (< 24-36 timer etter ankomst intensiv) vil ofte ernæring til venrikkel være vellykket, og slik sonde til ventrikkel er da første valg.

 

Jejunostomi. Anlegges peroperativt. Dette er rutine ved stor GI kirurgi. Vi kan be om at jejunostomi legges på intensivpasienter som likevel skal laparotomeres, eller som eneste prosedyre der andre sonder ikke fungerer. Fordelen med sonden er at den går inn distalt for ligamentum Treitz, og at pasienten avlastes for en slange i nesen. Da sonden er tynn, er den utsatt for okklusjon (unngå knuste tabletter).

 

Jejunalsonde kan plasseres via gastroskopisk teknikk utført av gastroenterolog. Anmodning om dette rettes til Medisinsk undersøkelse (72130/31)

 

Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) anlegges også vha gastroskopi (rekvisisjon: se over). Er et godt alternativ der behovet blir langvarig (> 3-4 uker), spesielt ved intrakranielle sykdommer/skader eller nevromuskulære sykdommer uten tendens til ventrikkelretensjon. Metoden kan trolig brukes mer!

Enterale ernæringsoppløsninger 

Detaljer om innholdet i de løsninger avdelingen bruker foreligger som egen liste i hver intensivperm og som eget kapittel i metodeboken Enterale ernæringsløsninger.

 

Andre spesialpreparat. Energiforsterket ernæring: Brukes der pasienten har forventet behov for > 2000 kcal/døgn. Inneholder 50-100% mer kalorier og mer nitrogen/ml enn standard. Oppløsningen egner seg ikke ved oppstart av enteral ernæring. Gå fra standardpreparat til energirik over 2-3 dager.

 

Peptidbasert ernæring: Er en oligopeptidbasert spesialblanding til bruk ved gastrointestinal malfunksjon (lever/pankreas sykdom, kort-tarm, inflammatorisktarm) samt til pasienter med kateter til jejunum. Den inneholder ikke helproteiner. Fett delvis som MCT fett. For tiden bruker seksjonen Survimed OPD (Fresenius Kabi).

 

Standardpreparat. Brukes der pasienten har en normal GI kanal (funksjonelt og anatomisk) og pasienten ikke har vært > 3-4 dager uten enteral føde. Bruk gjerne løsning med fiber, dette gir best effekt (også for colon). Standardpreparatene er isoosmolære og har 1 kcal/ml. Etter gjennomført intensivbehandling kan pasientene rutinemessig settes på standard enteral ernæring (ved utskrivelse til avdeling). Glutamin eller argininforsterket enteral ernæring har i følge nyere foirskning ikke vist seg å ha noen effeklt som tillegg til vanlig enteral ernæring.

 

Gjennomføring 

Referanser 

  1. Optimisation of energy provision with supplemental parenteral nutrition in critically ill patients: a randomised controlled clinical trial.Heidegger CP, Berger MM, Graf S, Zingg W, Darmon P, Costanza MC, Thibault R, Pichard C. Lancet. 2013;381:385-93.
  2. Determining energy requirements in the ICU. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2014;17:171-6. Guttormsen AB, Pichard C. van Zanten AR, Dhaliwal R, Garrel D, Heyland DK. Enteral glutamine supplementation in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. Crit Care 2015;19:294
  3. www.ncbi.nlm.nih.gov