Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Rotavirus RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.12.2023Versjon 1.4Forfatter: Ingvild Klundby, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas Lind Godkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt hos små barn og immunsvekkede pasienter.

Viktig:

  • PCR anbefales ikke brukt rutinemessig for å vurdere smittefare og behov for evt. isolasjon i dagene etter symptomfrihet
  • Rotavirus-PCR kan påvise selv meget små mengder virus-RNA etter avsluttet sykdom, selv om smittefaren er minimal

Prøvemateriale 

Fæcesprøver i steril universalcontainer med skje.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

 

Husk å angi sykdomsvarighet.

Prøvetaking og behandling 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av rotavirus RNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist /Ikke påvist.

Rotavirusvaksine vil kunne gi positiv PCR.

Svartid 

1-2 virkedager.

Merknader 

Rotavirus infeksjon er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.