Analyser

Epstein-Barr virus (EBV) VCA IgG

29.05.2024Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om mononukleose.
  • Mistanke om alvorlig EBV infeksjon.

 

Se også Epstein-Barr virus (EBV).

Prøvemateriale 

En av følgende

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse

Svar 

Negativ/Positiv

Svartid 

1 dag

Akkreditert