Analyser

Epstein-Barr virus VCA IgG antistoff

22.09.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om mononukleose
  • Mistanke om alvorlig EBV infeksjon

 

Se også Epstein-Barr virus (EBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse

Svar 

Negativ / Positiv

Svartid 

1 dag

Akkreditert