Analyser

Dyrkning av ØNH-prøver

16.09.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon i ØNH-området

  • Tonsillitt
  • Sinusitt
  • Ekstern otitt
  • Intern otitt

Prøvemateriale 

Halsprøve: Ved spørsmål om tonsillitt dyrkes det for beta-hemolytiske streptokokker. Etter spesiell rekvisisjon, eller der kliniske opplysninger tilsier det, er det aktuelt å lete spesifikt etter andre bakterier og sopp i tillegg.

Nasofarynksprøve: Brukes i utstrakt grad ved rhinitt, otitis media, sinusitt og nedre luftveisinfeksjoner.

Øyeprøver: Ved spørsmål om ekstern otitt og mellomøre-betennelse.

Sinussekret: Akutt og kronisk sinusitt.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakterologisk dyrkning.

Svartid 

Vanligvis mellom 2 og 4 dager. Foreløpige svar kan bli sent ut så tidlig som dagen etter utsæd. Kompliserte prøver kan ta noe lenger tid.

 

Soppdyrkning: Minmum 7 dager.

Tolkning 

De øvre luftveiene er ofte kolonisert med bakterier som kan forårsake infeksjoner. For å skille mellom kolonisering og kliniske viktige funn, er vi derfor avhengige av gode kliniske opplysninger.