Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Rubellavirus IgG

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.4Forfatter: Hege Solem, Andreas LindGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

  • Kartlegging av immunitets-/vaksinasjonsstatus.
  • Mistanke om aktuell sykdom.

 

Ved mistanke om aktuell sykdom må også Rubellavirus IgM rekvireres.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 150 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Ullevål: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.
  • Rikshospitalet: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Architect Abbott.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.