Abscess-/pussmateriale

10.04.2024Versjon 1.2

Prøvetaking 

  • Helst aspirasjon med sprøyte. Luft i sprøyten bør fjernes og sprøyten lukkes forsvarlig med propp.
  • Husk desinfeksjon av huden ved perkutan prøvetaking for å forhindre kontaminering med hudflora.
  • Ved lang transporttid ( >4 timer) bør noe prøvemateriale tas med pensel i transportmedium for å sikre best mulig overlevelse av eventuelle anaerobe bakterier.
  • Ved spesielt viktige prøvematerialer og lang transporttid, bør noe av materiale sprøytes ned på en anaerob blodkulturflaske.
  • Transportmedium vil variere mellom de ulike laboratorier, se brukerhåndboken for aktuelle laboratorium.

Prøvetakingsutstyr 

 

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse. Dersom noe prøvemateriale er sprøytet i en anaerob blodkulturflaske skal denne oppbevares i romtemperatur.