Nasofarynksprøve

28.06.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Luftveisinfeksjoner, nedre.

 

Anmerkning: Ved sinusitt bør Sinussekret tas fra aktuelle bihule (evt. med endoskopisk teknikk). Dyp neseprøve på pensel er ikke optimalt prøvemateriale, da slike prøver ofte kontamineres av vanlig flora fra nesekaviteten.

 

* Kun ved spesielle velbegrunnede utredningsformål og etter avtale med laboratoriet.

Prøvetakingsutstyr 

Det benyttes ulike medier ved laboratoriene for prøvetaking og transport til henholdsvis bakteriedyrkning og PCR-undersøkelse. Se også laboratoriets egen prøvehåndbok.

 

UTM-rør for PCR undersøkelser eSwab for dyrkning

NB! UTM-rør kan ikke benyttes til bakteriologisk dyrkning Dyrkningsprøver kan også brukes til PCR, men vi ønsker to separate prøver for best mulig logistikk i laboratoriet.

 

 

 

Utførelse 

Prøvetaking:

  1. Penselen føres vannrett gjennom nesekaviteten uten å berøre fremre del av nesen til den treffer bakre vegg av nasofarynks.
  2. Roter penselen forsiktig i 10-15 sek. for å absorbere sekret til dyrkning og å samle epitelceller til PCR (instruksjonsvideo).
  3. Etter prøvetaking plasseres prøvetakingspinnen i røret med tilhørende transportmedium.

 

Nasofarynksaspirat hos barn utføres etter egen prosedyre.

 

 

 

 

Prøvens holdbarhet 

  • Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig
  • Kan oppbevares i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales

Forsendelse 

Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose / konvolutt.