Hepatitt B – posteksposisjonell profylakse

09.02.2024Versjon 1.4Forfatter: Terje Hoel og Vidar Ormaasen

Generelt 

Se også veileder fra Folkehelseinstituttet.

Ved stikkskader bør det undersøkes om personen som kanylen er brukt på tidligere er hepatitt B- smitteførende (HBsAg positiv). Det er ikke anledning til å foreta undersøkelser av en pasients smittestatus uten vedkommendes samtykke. Men dersom samtykke ikke kan innhentes, kan man anta at samtykke foreligger. Dersom det foreligger tidligere negative prøver hos pasienten, bør man gjøre en vurdering om det er nødvendig å ta nye prøver basert på om pasienten kan ha vært utsatt for smitterisiko siden forrige prøve. Ved eksponering for hepatitt B-smitte vurderes behov for post-eksposisjonell profylakse:

 

Hepatitt B-vaksinasjon utføres som hurtigvaksinasjon (0, 1 uke, 3 uker og 12 måneder) eller (0, 1, 2 og 12 måneder). Regimet for posteksponeringsprofylakse avhenger av den eksponertes vaksinasjonsstatus og om kilden er en hepatitt B-smitteførende person, sikker HBsAg-positiv(se tabell under).

 

I tilfeller hvor kilden for eksponeringen er kjent smittebærer for hepatitt B-viruset, anbefales i tillegg spesifikt immunglobulin mot hepatitt B (HBIG) hvis den eksponerte er ufullstendig vaksinert eller ikke har dannet nøytraliserende antistoff (se tabell under).

 

Dersom hepatitt B-status for den som tidligere har benyttet kanylen er ukjent gis ikke HBIG, men vaksine hvis den eksponerte er ufullstendig vaksinert.

 

Det tas blodprøver av den eksponerte med henblikk på hiv, hepatitt B (HBsAg) og hepatitt C: Nullprøve, deretter 3 og 6 måneder etter eksponering. Oppfølging mer enn 6 måneder anses ikke nødvendig.

Praktisk fremgangsmåte 

Ved eksponering av ansatt på dagtid hverdager skal den ansatte henvises til oppfølging fra Smittevern/arbeidsmiljøavdelingen, ved eksponering kveld/natt: Påfølgende arbeidsdag. Ved eksponering i helg vil vakthavende infeksjonsmedisiner vurdere behov for iverksettelse av profylakse.

 

Hepatitt B vaksine (Engerix – B/Fendrix/evt Twinrix ) hentes fra poliklinikken (Rom U 1036, i kjøleskap) Den ansatte får sin vaksinasjon satt på Infeksjon sengepost, og blir sittende i korridor der til observasjon i 20 minutter. Den ansatte må så henvende seg til Arbeidsmiljøavdelingen på første påfølgende hverdag og avtale videre oppfølging der. Ansvarlig lege noterer personnummer på den vaksinerte og journalfører at vaksinen er satt. Kopi til Vaksinasjonspoliklinikken som etterrekvirerer vaksine til lager.

 

Hepatitt B immunglobulin må rekvireres på dagtid fra Folkehelsa, og i helger fra Vitusapotek Jernbanetorget (tlf 23 35 81 00) Dosering: 0.06 ml/kg kroppsvekt i.m. Finnes i ampullestørrelser på 5 ml og 1 ml.

 

Tabell. Hepatitt B-tiltak etter stikkskadeeksponering hvor kilden er kjent HBsAg positiv eller hvor kildens hepatitt B status er ukjent

Vaksinasjonsstatus hos den eksponerte

Tiltak om kilden er sikker HbsAg positiv

Tiltak om kildens HbsAg status er ukjent

Ikke vaksinert

Hurtigvaksinasjon og HBIG

Hurtigvaksinasjon

Fått 1 dose vaksine

Fått 2 doser vaksine

En dose vaksine og HBIG

En dose vaksine

Fått 3 eller flere doser vaksine med

nøytraliserende antisstoff (anti-HBs) over eller lik 10 IU/L

Ingen tiltak

 

 

 

Ingen tiltak

 

 

Fått 3 eller flere doser vaksine med

nøytraliserende antisstoff under 10 IU/L

En dose vaksine og evt. HBIG

En dose vaksine

Fått 3 eller flere doser vaksine med ukjent nivå av

nøytraliserende antisstoff

En dose vaksine

En dose vaksine