Analyser

Pneumocystis jirovecii antigen (immunfluorescens)

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Utføres på prøver der Pneumocystis jirovecii DNA er sterk positiv eller moderat positiv. Se også Pneumocystis jirovecii.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Analysen rekvireres kun i laboratoriet når P. jiroveci DNA er sterk eller moderat positiv. 

Prøvetaking og behandling 

Prøve i sterilt prøveglass.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse. Rask transport til laboratoriet er viktig.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Fluorescensmikroskopi: monoklonalt anti-Pneumocystis antistoff som er konjugert til fluorescein-isothiocyanat (FITC)
  • Antistoffet binder seg til alle former av Pneumocystis jirovecii: cyster, sporozoitter, trophozoitter og extracellulær matrix

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Se Pneumocystis jirovecii DNA

Cyster påvist: aktuell infeksjon overveiende sannsynlig.

Cyster ikke påvist: Immunfluorescens-undersøkelse har lavere sensitivitet enn PCR-undersøkelse for påvisning av Pneumocystis jirovecii. Negativ immunfluorescens utelukker ikke infeksjon. Negativt resultat ved immunfluorescens-undersøkelse må sammenholdes med Pneumocystis jirovecii  DNA undersøkelse. 

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.