Tromboseprofylakse - indremedisin

14.09.2021Versjon 1.2Forfatter: Sandset/Jacobsen

Definisjon 

Nytte av tromboseprofylakse til indremedisinske pasienter er dokumentert i kliniske, randomiserte studier.

 

Hovedregelen er at inneliggende indremedisinske pasienter med høy tromboserisiko skal ha profylaksedose med LMV heparin (Fragmin 5000 IE s.c. x 1).

 

Tromboserisiko anbefales vurdert ved Padua-risikoskår:

 

Padua-risikoskår for venøs trombose

3 poeng Aktiv malign sykdom
3 poeng Tidligere DVT eller lungeemboli
3 poeng Immobilisering 3 dager eller lenger
3 poeng Kjent trombofili
2 poeng Nylig traume eller kirurgi (< 1 md.)
1 poeng Alder 70 år og høyere
1 poeng Hjerte- eller respirasjonssvikt
1 poeng Hjerteinfarkt eller iskemisk hjerneslag
1 poeng Infeksjon eller revmatologisk sykdom
1 poeng BMI 30 kg/m2 og høyere
1 poeng Hormonbehandling

Lav risiko: < 4 poeng

Høy risiko: ≥4 poeng

 

Ved høy tromboserisiko og pågående blødning/høy blødningsrisiko kan man bruke kompresjonsstrømper, mens medikamentell profylakse frarådes.

 

Ved lav tromboserisiko anbefales verken LMV heparin eller kompresjonsstrømper. Cancerpasienter uten tilleggsfaktorer (3 poeng) vurderes individuelt.