Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt A (HAV)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
24.11.2022Versjon 1.0Forfatter: Elisabeth Toverud Landaas, Andreas Lind

Klinikk 

 • Fekal-oral smitte, vanligvis gjennom forurenset mat og drikke.
 • Klinisk bilde kan variere fra asymptomatisk til alvorlig hepatitt med akutt leversvikt.
 • Gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon gir livslang beskyttelse.
 • Ikke kronisk forløp, men langstrakt forløp kan forekomme.

Indikasjon for prøvetaking 

Screeningundersøkelse (serologi):

 • Mistanke om akutt eller gjennomgått hepatitt A.
 • Kontroll av vakinasjonsstatus (Hepatitt A virus IgG).

Hepatitt A RNA (PCR): Kun i spesielle tilfeller:

 • Mistanke om HAV-smitte ved blodtransfusjon.
 • I særskilte tilfeller for avklaring av HAV smitte i inkubasjonstiden.
 • I forbindelse med smitteoppsporing/utbruddsoppklaring.

Prøvemateriale 

 • Serum for serologiske undersøkelser.
 • EDTA-plasma for Hepatitt A RNA (sendeprøve FHI).

Analyser 

Tolkning 

Inkubasjonstid 2-6 uker, vanligvis 4 uker.

Merknader 

Hepatitt A er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.