Screeningprøver (ESBL og VRE)

28.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

FecalSwab

 

Utførelse 

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.