Analyser

Nocardia dyrkning

23.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Nocardia sp.

Prøvemateriale 

Nedre luftveisprøver, materiale fra hjerneabscess, spinalvæske, biopsi fra hud/bløtvev.

Rekvirering  

Ønske om dyrkning mtp Nocardia species må spesifiseres i rekvisisjonen.

Oppbevaring og forsendelse 

Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør de oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriell dyrkning på anrikningsmeider og selektive medier i tillegg til standardmedier.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Evt mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

Svartid 

Negative svar: 14 -21 dager.

Svartid for positive resultater vil variere.