Analyser

Giardia lamblia DNA

11.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

  • Kronisk eller residiverende diaré i mer enn to uker etter opphold i land med dårlig hygieniske og sanitære forhold
  • Gastrointestinale plager med magesmerter, kvalme, vekttapp hos personer uten reiseanamnese
  • Diaré hos immunsupprimerte pasienter
  • Mistanke om vannbårent eller annet utbrudd

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke, må prøven oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse. Sendes med vanlig post i romtemperatur.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av spesifikt DNA for Giardia lamblia ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke Påvist

 

Anmerkning: Hvis parasitten ikke er påvist og undersøkelsen fortsatt er indisert, anbefales kontrollprøve i 2-3 påfølgende dager.

Tolkning 

Påvisning av Giardia lamblia DNA er diagnostisk.

Merknader 

Infeksjon er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.