ASA-klassifikasjon

23.08.2022Versjon 0.2

ASA 1 

”Frisk pasient”

Ingen organisk, fysiologisk, biokjemisk eller psykiatrisk forstyrrelse. Aktuelle lidelse er lokalisert og gir ikke generelle systemforstyrrelser.

 • Røyker < 5 sigaretter p.r. dag.
 • Alder < 70 år.

 

Eksempel: Frisk 50-åring, ikke-røyker, til varise-operasjon.

ASA 2 

Moderat organisk lidelse eller forstyrrelse som ikke forårsaker funksjonelle begrensninger, men som kan medføre spesielle forhåndsregler eller anestesitekniske tiltak. Lidelsen(e) kan enten være forårsaket av den aktuelle sykdommen pasienten skal opereres for, eller av annen patologisk prosess.

 • Alder > 70 år, og nyfødte < 3 mnd.
 • Røyker > 5 sigaretter p.r. dag, eller annen form for nikotinstimulans.

 

Eksempel:

 • Lett organisk hjertesykdom.
 • Ukomplisert diabetes ( type 1 og 2 ).
 • Benign ukomplisert hypertensjon.
 • Frisk 20-åring med kjevesperre.

ASA 3 

Alvorlig organisk sykdom eller forstyrrelse som gir definerte funksjonelle begrensninger.

Eksempler:

 • Diabetes med organkomplikasjon.
 • Invalidiserende hjertesykdom.
 • Stabil, moderat angina pectoris.
 • Gjennomgått hjerteinfarkt ( > 6 mnd)**.
 • Gjennomgått hjerneinfarkt
 • Invalidiserende lungeesykdom.

ASA 4 

Livstruende organisk sykdom som ikke behøver å være relatert til den aktuelle kirurgiske lidelse eller – som ikke alltid bedres ved kirurgiske inngrep.

Eksempler:

 • Malign hypertensjon.
 • Nylig ( < 6 mnd) gjennomgått hjerteinfarkt**.
 • Sterkt fremskreden lever, nyre, lunge eller endokrin dysfunksjon.
 • Manifest hjertesvikt.
 • Malign sykdom med multi-organaffeksjon.
 • Ustabil angina pectoris.
 • Subarachnoidalblødning, våken – somnolent pasient.

ASA 5  

Moribund pasient som ikke forventes å overleve 24 timer med eller uten kirurgi.

 

Eksempler:

 • Pasienter med aortaaneurisme i sjokk.
 • Dypt komatøs pasient med intracraniell blødning.

 

D: Donor. Hjernedød pasient som preserveres for organdonasjon.

Kommentarer 

Etter behandling av prosedyren i anestesiavdelingen i mai 2012 bemerkes at følgende situasjoner ikke er omtalt:

 • Adipositas: Høy BMI – eller kombinasjon av denne tilstand med annen betydende sykdom. Kollegiet finner at alene BMI > 33- 35 bør gruppere pas. i ASA 2.
 • **Hjerteinfarkt: Gjennomgått hjerte-infarkt med minimal Troponin-T-stigning og / eller sequele med umiddelbar coronar stenting og normal til nesten normal postinfarkt Ecco-cor kan grupperes i ASA 2 eller ev. 3 (< 6 mdr.).
 • Lungesykdom: Tydeligere kvantifisering av lungefunksjons-nedsettelse syns relevant for gruppering