Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Antibiotikaresistens Enterococcus faecium

16.05.2023Versjon 1.0Forfatter: Marius HoltetGodkjent av: Marius HoltetGodkjent dato: 2023-05-16

2019 

* Effekten av trimetoprim er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 38 % (n = 5) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 62 % (n = 8) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

* Effekten av trimetoprim er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 41 % (n = 26) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 59 % (n = 37) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

** Funn av 2 vankomycin-resistente enterokokker (vanA)

* Effekten av trimetoprim-sulfametoksazol er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 27 % (n = 6) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 73 % (n = 16) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

** Funn av 1 vankomycin-resistent enterokokk (vanA)

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavt antall isolater. Statistikk ikke utarbeidet.

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

*Trimetoprim ikke undersøkt ved Rikshospitalet.

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Kommentar: Gentamicin-Høy for Ullevål er ikke undersøkt.

 

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Kommentar: Det er ikke undersøkt for Trimetoprim ved Rikshospitalet.

 

 

 

 

 

2013 

Kommentar: Gentamicin-Høy for Ullevål er ikke undersøkt.

 

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Kommentar: Det er ikke undersøkt for Trimetoprim ved Rikshospitalet.