Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Zikavirus RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
19.12.2023Versjon 1.0Forfatter: Christine Thuy-Trang Truong, Ingvild Klundby, Andreas LindGodkjent av: Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om nylig/aktuell infeksjon.

Opphold i land med Zikavirus og symptomer på zikafeber, Guillain-Barrés syndrom eller andre nevrologiske komplikasjoner. Se også FHI/Zikafeber (smittevernveilederen)

  • Husk å angi symptomer, samt mulig smittetidspunktog opphold i endemisk område.
  • Dengue-, zika- og chikungunyavirus overføres av samme vektor og kan gi lignende sykdomsbilde.
  • I de fleste tilfeller er serologiundersøkelse også indisert, da selve viremifasen er kort. Se merknader under.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Serum

Spinalvæske

Urinprøve

 

Minimum 200 µl.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av zikavirus RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1-2 virkedager.

Merknader 

Negativ PCR utelukker ikke sikkert nylig infeksjon, da viremifasen er kortvarig. Ved klinisk mistanke anbefales serumprøve for Zikavirus IgG og Zikavirus IgM (eventuelt med serologi-oppfølgingsprøve om 3-4 uker) med tanke på serokonversjon

Meldeplikt 

Zikavirusinfeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.