Deltilbud 2-Gammel avtale: Medtronic MiniMed 640G

20.12.2022Versjon 0.3Forfatter: Marianne Høglund, Tore Julsrud Berg

Bakgrunn 

DELTILBUD 2: Medtronic MiniMed 640G

Insulinpumpesystem med CGM

 

ÅRSKOSTNAD PR. PASIENT

Estimert ca. kr 41 302. ca. 4/5 av prisen sml. med deltilbud 1

 

HVORDAN FUNGERER DET

Dette systemet kan skru av insulintilførselen ved truende lav sensorglukose, og skru tilførselen på igjen når situasjonen har stabilisert seg. Dette kalles for «Predictive Low Glucose Suspend» (PLGS).

 

FORDELER

  • Stopper insulintilførselen FØR lave vevsglukoseverdier og forhindre alvorlige hypoglykemier.
  • Leveres med Contour Next link 2,4 fra Ascensia Diabetes Care, som måler og overfører vevsglukoseverdiene trådløst til pumpen. Denne gir også mulighet for ekstern bolustilførsel. Dataene kan lastes opp i «CareLink»

 

MULIGE ULEMPER

  • Sensoren er noe vanskelig å montere. Komplisert prosedyre med mye taping.
  • Sensoren må kalibreres 2 ganger/døgn, men bør kalibreres 3-4 ganger/døgn ved mest mulig stabile glukoseverdier for tilfredsstillende nøyaktig.
  • Kostbart system.

 

KRAV TIL BRUKER. HVEM EGNER DETTE SYSTEMET SEG FOR

  • Må kalibreres 2 ganger daglig, men bør kalibreres 3-4 ganger i døgnet.
  • Bra for de som har behov for en insulinpumpe med CGM der systemet automatisk kan stoppe insulintilførselen før lave glukoseverdier.

 

NØYAKTIGHET

( https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/dia.2017.0087)

 

Vevsglukose (mmol/L)

Andel målinger innenfor

+ 20% ved 2 kalibreringer pr. dag

2 kalibreringer pr. dag

< 3,9 92,5%  
3,9-10 87,0%  
Over 10 89,2%  
Hele 88,2%  
Hele angitt som MARD 9,6% 10,6%