Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg) konfirmasjonstest

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Hege Solem, Andreas Lind, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen er beregnet for å bekrefte/avkrefte prøver som er funnet svake reaktive for Hepatitt B virus surface antigen (< 10 s/co).

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma.

Minimum 300 μL.

Rekvirering  

Rekvireres av lege ved Enhet for serologi Ullevål etter vurdering av primærtest-resultatene.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Positiv.

Svar kommenteres av lege.

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Tolkes av lege ved Avdeling for Mikrobiologi OUS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.