Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg) konfirmasjonstest

Akkreditert: ISO 15189
22.09.2021Versjon 1.2Forfatter: Hege Solem, Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen er beregnet for å bekrefte/avkrefte prøver som er funnet svake reaktive for Hepatitt B virus surface antigen (< 10 s/co).

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma.

Minimum 300 μL.

Rekvirering  

Rekvireres av lege ved Enhet for serologi Ullevål etter vurdering av primærtest-resultatene.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Positiv.

Svar kommenteres av lege.

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

En prøve anses som bekreftet for HBsAg hvis signalet for prøven som ikke er nøytralisert gir et resultat som er større enn eller lik cutoff-verdien (S/CO ≥ 0,70) og signalet for den nøytraliserte prøven er redusert med minst 50 % sammenlignet med den ikke-nøytaliserte prøven.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.