Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Clostridioides difficile ribotyping

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Andre IngebretsenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Genetisk karakterisering av Clostridioides difficile isolater.

Prøvemateriale 

Renkultur av Clostridioides difficile.

Rekvirering  

Rekvireres av laboratoriet på grunnlag av påvist Clostridium difficile toksingen i fæces med påfølgende Clostridium difficile dyrkning.

Undersøkelsesprinsipp 

Ved PCR ribotyping kopieres og masseproduseres regionen mellom 16s og 23s i rRNA operonet. Antall regioner og størrelsen på denne regionen varierer mellom ulike stammer og dette gir en variasjon av PCR produkter der antall og størrelse vil variere fra stamme til stamme.

Utførende laboratorium 

Avdelig for smittevern, Smittevernlaboratoriet er ansvarlig for rekvirering, utførelse og besvarelse av PCR ribotyping på C.difficile.

Svar 

Stammens ribotype.

Svartid 

Rutinemessig 7-10 dager. Ved mistanke om utbrudd kan analysen svares ut 1 dag etter positiv dyrkning.

Tolkning 

Etter amplifisering undersøkes DNA-fragmenter ved gelelektroforese. Det vil opptre en rekke bånd, båndmønsteret sjekkes mot et referansebibliotek av C. difficile stammer og dette avgjør hvilken ribotype isolatet kan karakteriseres som.

Merknader 

Ribotyping kan differensiere mellom >800 forskjellige typer av C. difficile.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.