Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Streptokokk gruppe B dyrkning (Streptococcus agalactiae)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.2Forfatter: Turid Høiem, Anne-Marthe Urdal Sand, Jørgen Bjørnholt

Indikasjon for prøvetaking 

 • Screening av gravide:
  • Det anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av gruppe B-streptokokker hos friske, symptomfrie, gravide kvinner
  • Prøve tas av alle kvinner med fostervannsavgang uten rier før 37. uke (pPROM). Ved negativt dyrkningssvar gjentas prøven hver uke inntil fødsel
  • Prøve tas av alle kvinner med rier før uke 34
 • Screening av syke nyfødte med uavklart infeksjonssykdom.

Prøvemateriale 

Gravide:

 • Prøve tas fra nedre del av skjede og rektum
 • Samme pensel kan benyttes ved begge lokalisasjoner
 • Cervixprøve anbefales ikke

 

Nyfødte:

 • Prøve fra ytre øregang (trommehinnenært) og prøve av magesekkinnhold

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Oppbevaring og forsendelse 

Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør de oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriedyrkning på selektivt medium i tillegg til standardmedier.

Utførende laboratorium 

 • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
 • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Funn av gruppe B-streptokokker rapporteres med mengdeangivelse.

Det gjøres vanligvis ikke resistensbestemmelse, da det i Norge ikke er påvist penicillinresistens hos gruppe B-streptokokker.

Svartid 

Negative svar: 2 dager.

Svartid for positive resultater vil variere, ofte 1-2 dager.

Merknader 

10-35% av gravide er bærere av GBS. Ca 0,5 av 1000 nyfødte i Norge får alvorlig GBS-infeksjon.
Funn av GBS i vagina eller rektum er ikke i seg selv indikasjon for å gi antibiotika i svangerskapet. Funnet skal føres på «Helsekort for gravide» med tanke på evt. antibiotikabehandling under fødselen. Se egne retningslinjer for dette (Norsk gynekologisk forening, veileder i fødselhjelp).

 

Penicillinallergi bør opplyses om, da resistensbestemmelse da vil utføres.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.