Analyser

Dyrkning av biopsier/vevsprøver

11.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Ved mistanke om infeksjon i vev.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

  • Prøven bør transporteres så raskt som mulig i sterilt prøveglass.
  • Hvis prøven er liten anbefales det å legge den i sterilt saltvann for å forhindre uttørking
  • Prøver mottatt i formalinløsning egner seg ikke for dyrkning eller PCR-undersøkelser

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriedyrkning (aerob og anaerob) og soppdyrkning.

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.