Kontakt oss

21.01.2023Versjon 1.6Forfatter: Hebe Désirée Kvernmo

Kontaktinfo 

For kontakt vedr. ø-hjelp:

Kontakt via Ortopedisk primærvakt via sentralbord på 776 26000.

 

For kontakt vedr. metodeboka:

 

For håndkirurgidelen:

Hebe Désirée Kvernmo

Overlege dr. med./Professor 2/MHA

Ortopedisk kirurgi/Håndkirurgi (Isl)

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN/Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Tromsø

 

Mail: Hebe.Kvernmo@gmail.com

Telefon: +47 776 28431

For håndterapidelen:

Anette Gamst

Spesialergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Mail: Anette.Gamst@unn.no

Telefon: +47 776 26390