Analyser

Haemophilus influenzae DNA

10.05.2021Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om bakteriell meningitt. 

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

H. influenzae DNA påvises ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.