Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HIV-1 RNA kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Ullevål. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen utføres ved kjent HIV-infeksjon. Skal ikke benyttes til primærdiagnostikk av HIV-infeksjon. 

Prøvemateriale 

EDTA-plasma, spinalvæske.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av HIV-1 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

HIV RNA (kopier/mL)

Tolkning 

Tolkning vil avhenge av klinisk problemstilling og virusmengde.

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for HIV.