CCM-rør urin (kit)

07.02.2024Versjon 0.4

Beskrivelse 

Bruksområde 

CCM-rør benyttes til dyrkning av urinveispatogene mikrober. Stabilisator i røret begrenser bakterievekst under transport (fra prøvetaking til analysering ved lab), men bevarer bakterier og sopp levende.

 

For mer informasjon om utførelse, se Urinveisinfeksjon

 

CCM-røret (Count and Culture Mannitol) for urinprøver:

  • Stabiliserer mikroorganismer i opptil 48 timer
  • Pulvertilsetningen er lett oppløselig
  • Sikkerhetskork for hygienisk åpning

 

CCM-rør inneholder en stabilisator som består av:

  • Borsyre, natrium, tetraborate, natriumformiat og mannitol.
  • Pulveret løser seg raskt opp i urinen og sikrer umiddelbar stabilisering av urinprøven.

 

Ref:Vacuette CCM urinrør

 

Oppbevaring og holdbarhet 

Før prøvetaking: oppbevare CCM-rør i 4-25˚C. Må brukes innen utløpsdato som er er angitt på pakken. OBS: gamle prøverør kan miste vakum og gi mindre prøvevolum.

 

Etter prøvetaking: Urinprøve på CCM-rør er holdbar i 48 timer, men kortest mulig tid fra prøvetaking til analysering anbefales.

Håndtering av Vacuette CCM-urinprøverør 

  1. La rørene fylles inntil vakuumet er brukt opp og fyllingen stanser. Det er tillatt en grenseverdi på 10 % for fylling. Dette sikrer et riktig (forhåndsdefinert) forhold mellom urin og tilsetningsstoff. Betraktelig underfylling av rørene kan påvirke urinkulturer og føre til feilaktige resultater.
  2. Vend rørene forsiktig minst 5 ganger for å blande urinprøvene og additivet.
  3. Sendes til laboratoriet så snart som mulig, oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.