Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HIV-2 Western blot

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
19.10.2023Versjon 1.3Forfatter: Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-10-19

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 20 μL.

Rekvirering  

Analysen kan ikke rekvireres. Supplerende analyser utføres etter vurdering av lege ved Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Undersøkelsesprinsipp 

NEW LAV-BLOT II er en konfirmeringstest for prøver som har utslag på HIV2-bånd etter analysering av HIV-Blot 2.2.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Inkonklusiv / Positiv.

Alle svar kommenteres av lege.

Svartid 

2-30 dager.

Analysen utføres kun etter behov, ta evt. kontakt.

Tolkning 

Alle svar kommenteres av lege.

Merknader 

HIV-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.