Osmolalt gap (OG)

03.04.2024Versjon 1.0

Osmolalt gap (OG) 

OGm=Målt osmolalitet (mmol/L)*
Na (mmol/L)
Gluk (mmol/L)
Urinstoff/urea (mmol/L)
Slett alle verdier
0

 

* Merk: Kun osmolalitet målt på lab (ved frysepunktsmetode/osmometer). IKKE osmolalitet fra blodgassmaskin.

Referanseområde: < 20

Etanolkorrigert (promille) osmolalt gap 

Osmolalt gap (OG)
Etanol (promille / g/L)
Slett alle verdier
0

 

 

Denne brukes der etanolverdiene oppgis i promille eller gram/liter

Etanolkorrigert (mmol/L) osmolalt gap 

Osmolalt gap (OG)
Etanol (mmol/L)
Slett alle verdier
0

 

 

Denne brukes der etanolverdiene oppgis i mmol/L.