Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Humant herpesvirus 6 DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Grete A.Birkeland KroGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om HHV-6 infeksjon hos immunsuprimerte
  • Diagnostikk ved alvorlige tilfeller av HHV-6 primærinfeksjon
  • Myocarditt
  • Encefalitt

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Humant herpesvirus 6 DNA ved hjelp av sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist / Ikke påvist / Inkonklusiv.

Svartid 

1-8 dager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.