Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Spinalvæske

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
29.07.2022Versjon 0.8

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om CNS-infeksjon, inkludert meningitt og encefalitt.

 

Ved mistanke om akutt behandlingstrengende meningitt eller encefalitt bør vakthavende mikrobiolog kontaktes telefonisk for rask prøvebehandling og vurdering for evt. hurtigdiagnostikk.

Se også Hasteprøver, Akuttpanel spinalvæske og Meningitt og encephalitt

Prøvetakingsutstyr 

 

Rør til spinalvæske skal være sterile containere uten tilsetning. Type beholder kan variere mellom ulike sykehus.

Prøvetaking og behandling 

Sendes fortrinnsvist i separate spinalvæskerør (se over):

Rutine:

 

Andre indikasjoner:

  • Borrelia + isoelestrisk fokusering/albumin: 60 dråper (2,5 ml)
  • M tuberculosis og listeria (til dyrkning/PCR): 40 dråper (eller mer).
  • Immunsvikt (JCV-, CMV-, EBV-, HHV-6- og Toxoplasma-PCR, HIV og kryptokokkantigen): 50 dråper:

 

Ved mistanke om akutt behandlings trengende meningitt eller encefalitt bør vakthavende mikrobiolog kontaktes telefonisk for rask prøvebehandling og vurdering for evt. hurtigdiagnostikk.

Se også Hasteprøver og Akuttpanel spinalvæske

Prøvetakning ved spesielle indikasjoner 

 Se tabell 2 i Meningitt og encephalitt

Prøvebehandling 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet.