Fotskader - Generelle prinsipper

22.09.2021Versjon 1.3Forfatter: Øyvind Paulsrud

Klinikk 

Høyenergetiske skader (trafikkulykke, fall, klemskade). Svær hevelse og blemmedannelse er vanlig. Ulike kombinasjoner av frakturer/luksasjoner/klemskader forekommer ofte samtidig. Fotskader er hyppig oversett i multitraumesituasjoner.

Diagnostikk 

Hevelse, sjeldnere synlig feilstilling, ømhet, instabilitet. Nevrovaskulær status. Rtg. ved mistanke om fraktur/luksasjon. Lav terskel for CT, særlig ved multitraume. Provokasjonsbilder kan avdekke isolerte ligamentskader. Se over føttene rutinemessig dagen etter skaden. Stående belastningsbilder front, side og skråprojeksjoner er nyttig. Se etter aksen 1. metatars - collum tali og linjen 2. metatars mediale vegg som skal fortsette i mediale vegg av Cuneiforme 2 i AP projeksjon. Linjen mellom 3. og 4.metatars, cuneiforme laterale og cuboid skal danne et pent kors med linjen som definerer 3. og 4. TMT ledd i skråprojeksjon av foten.

Ledsagende skader 

Kompartmentsyndrom, ukjent insidens etter skade. Nerveskader. Seneluksasjoner. Multiple brudd vanlig ved høyenergetiske skader.

Behandling 

Tar primært sikte på å gjenskape fotens normale lengde, bredde, bevegelse og stabilitet (hælen i lett valgus under leggen, tærne pekende rett fram).

 

Åpne skader behandles etter vanlige retningslinjer. Intern osteosyntese i akuttfasen foretrekkes hvis bløtdelene tillater. Alternativt perkutan pinning eller ekstern fiksasjon. Ekstern fiksasjon i foten er nyttig ved instabile skader. Plasser pinner slik at du unngår konflikt med senere kirurgi. Strekk-kreftene bør appliseres langs aksene til den aktuelle del av foten (søyle). Gips fungerer dårlig ved instabilitet. Lukserte ledd må reponeres akutt. Bløtdelsdekning er viktig. Sving- eller mikrovaskulære lapper er en mulighet. Involver fot-/ plastikkirurg tidlig.

Komplikasjoner 

Sekundær artrose, deformitet, trykksår, CRPS, infeksjon, lammelse og sensibilitetsstap.

Prognose 

Fotskader kan representere en betydelig restinvaliditet til tross for ellers vellykket traumebehandling.