Larynxmaske i bukleie

21.10.2022Versjon 0.4

Larynxmaske i bukleie 

Obs. Godt smurt larynxmaske for lettest mulig nedføring.

 

Ved innledning og avslutning av anestesi skal pasientens seng stå ved siden av operasjonsbordet dersom det oppstår behov for hurtig snuing i ryggleie for å sikre luftvei.

 

Pasientens seng skal under selve operasjonen stå like utenfor op.stuen av samme årsak.

 

Det skal til enhver tid være nok personell i operasjonsstuen til å snu pasienten på en trygg og hurtig måte.

 

Pasienten legger seg som hovedregel til rette i bukleie ved egen hjelp. Vekking foregår som hovedregel også i bukleie.

 

Ved usikkerhet om kontroll med og vedlikehold av fri og sikker luftvei peroperativt skal pasienten intuberes i ryggleie før snuing.