Mastoiditt

24.08.2022Versjon 0.2

Sykdomsbilde 

Alvorlig infeksjon som komlikasjon til otitis media og som kan gi sekundær meningitt.

Feber, nedsatt allmenntilstand, nedsatt hørsel, øresmerter, og tømming av pussliknende væske ut gjennom øregangen.

 

Alle pasienter bør umiddelbart vurderes av øre-nese-halslege for å avklare behov for paracentese og mastoidektomi.

Prøvemateriale