Kvalmebehandling, øye (barn)

16.01.2023Versjon 0.3Forfatter: Nora Zergi / Elin Bjørnestad

Generelt 

Ved generell anestesi til inngrep > 30 min skal alltid kvalmeprofylakse vurderes. Vær oppmerksom på at postoperativt kan hypoksi, hypotensjon, hypovolemi, hypoglykemi og smerter utløse POKO.

 

A. Disponerende faktorer POKO

 • tidligere POKO og/eller reisesyke hos barnet eller familie
 • alder 3-15 år
 • postoperative opioider

 

B. Inngrep assosiert med POKO

 • strabismeoperasjon
 • gassanestesi
 • anestesivarighet > 2 timer

Kvalmeprofylakse 

 1. To disponerende faktorer under A eller ett av inngrepene under B:
  • ondansetron 0,1 mg/kg iv. (maks. 4 mg) ved avslutning
 1. En disponerende faktor under A + ett av inngrepene under B eller tre disponerende faktorer:
  • deksametason 0.2 mg/kg iv ved innledning + ondansetron 0,1 mg/kg iv. (maks. 4 mg) ved avslutning

Anfallsbehandling ved POKO 

Pasienter som har fått kvalmeprofylakse bør fortrinnsvis få anfallsbehandling med et medikament fra en annen gruppe antiemetika.

Metokloperamid er dårlig dokumentert som antiemetikum hos barn og anbefales ikke.

 • ondansetron 0,1 mg/kg (maks. 4 mg) x 1-3 iv er førstevalg - OBS forlenget QT
 • deksametason 0.2 mg/kg
 • hos barn >2 år: droperidol 25 mcg/kg (maks. 1,25mg) - OBS forlenget QT + sedasjon