Vaginalprøve

07.06.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

Til undersøkelse av seksuelt overførbare infeksjoner (Veneria-PCR):

 

Kun dyrkning, ikke PCR-undersøkelser:

Utførelse 

Pinnen føres inn i skjeden og strykes rundt i skjedeveggen i 10-15 sekunder. Underlivsprøven kan tas av pasienten selv.

Prøvebehandling 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.