Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Chlamydia pneumoniae DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
12.07.2023Versjon 1.3Forfatter: Ingvild Klundby, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-09-28

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 4 uker).

Prøvemateriale 

Nasofarynksprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder

Minimum 500 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Chlamydia pneumoniae DNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: Panther Fusion (Hologic).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Prøver blir registrert og analysert fortløpende innenfor åpningstiden, og svarene overføres til DIPS og andre systemer som mottar elektroniske svar når de er ferdig.

Svartid ca. 4-8 timer fra prøven er registrert. Ved store prøvemengder kan svartid bli noe lengre.

Tolkning 

Chlamydia pneumoniae DNA kan påvises tidlig i sykdomsforløpet. Etter 3-4 ukers sykdomsvarighet vil DNA ofte ikke lenger være detekterbart, tross vedvarende symptomer.

Merknader 

Husk å angi sykdomsvarighet.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.