Analyser

Hepatitt B virus core totalantistoff (anti-HBc) supplerende test (EIA)

11.04.2024Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen brukes som konfirmasjonstest ved reaktiv Hepatitt B virus core totalantistoff (anti-HBc). Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ/Positiv.

Svartid 

1-14 virkedager.

Tolkning 

Lege tolker, kommenterer og validerer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater, oppgitt klinisk informasjon og supplerende analyser. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de ulike analysene for hepatitt B.