Analyser

Kryptokokkantigen

22.02.2024Versjon 0.3Forfatter: Ida SlettebergGodkjent av: Ida SlettebergGodkjent dato: 2024-01-17

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om aktuell kryptokokkinfeksjon
  • Testen kan også brukes for å følge behandlingseffekten ved kryptokokkinfeksjon

Prøvemateriale 

 

Minimum 200 mikroliter.

Rekvirering  

Elektonisk rekvirering anbefales.

Prøvebehandling 

Oppbevares ved 2-8ºC til forsendelse.

Oppbevaring og forsendelse 

  • Prøvene bør undersøkes så fort som mulig etter prøvetaking
  • Materialet kan oppbevares ved 2-8 °C i 72 timer (immunkromatografi)
  • Prøver som skal titreres bør fryses i -20 °C dersom det går mer enn 4-5 timer før testing
  • Eksterne rekvirenter må sende nedfrosset prøvemateriale

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av kapselantigener (CrAg) hos kryptokokker ved hjelp av immunkromatografi.

Utførende laboratorium 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Molde.

Svar 

Ikke påvist / Påvist

Svartid 

Resultat samme eller påfølgende dag (i laboratoriets åpningstid). Etter nærmere avtale som ø-hjelps analyse.

Tolkning 

  • Negativt test kan ikke utelukke kryptokokkinfeksjon. Negativ test kan forekomme på et tidlig stadium i sykdomsforløpet, ved lokalisert infeksjon eller ved hudinfeksjon, eller når pasient er i bedring som følge av behandling.
  • Positiv test besvares positiv og sendes ref. lab.