Analyser

Actinomyces dyrkning

06.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Actinomyces sp.

Prøvemateriale 

Vev eller puss fra tann/kjeveområdet, fra ”tumor colli” og fra abdomen, inkl. lille bekken. Spiral.

Oppbevaring og forsendelse 

Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør de oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Anaerob dyrkning på fast medium.

Utførende laboratorium 

Alle bakteriologiske laboratorier.

Svar 

Kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde)

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

Svartid 

Negative svar: 10-12 døgn.

Svartid for positive resultater vil variere.

Tolkning 

Det finnes mange ulike actinomyces species. Mange er aparogene, og de potensielt patogene vil også opptre som normalflora. Funn av actinomyces spescies må tolkes som normal flora dersom det ikke er klinikk på Actinomycose, eller om funnet gjøres i forventet sterile væsker/lokasjoner.

Ved usikkerhet om funnets betydning, kontakt mikrobiolog eller infeksjonsmedisner.