Midline

11.09.2023Versjon 0.6Forfatter: Elin Strandenes

Definisjon 

Midline er en lang perifer venekanyle, også kalt Mini-midline, 7,5 – 20 cm lang. Medikamentet deponeres distalt for axillen (dvs perifert). Midline legges proximalt for albuen i V. Basilica eller V.Cephalica. Personalet som legger Midline skal ha gjennomgått egen opplæring.

Egenskaper: Kan ligge i inntil 29 dager. Tåler trykk opp til 325 psi og CT-kontrast. Kan brukes til blodprøvetaking.

indikasjon 

Langvarig IV behandling ( >= 4 dager), f ex antibiotika eller andre medikamenter med pH 5-9

Pasienter med dårlige perifere blodkar.

Væskebehandling (infusjonsvæsker med pH 5-9)

Kontrast med overtrykk i forbindelse med CT

Blodprøvetaking

Blodprodukter

 

I helt spesielle tilfeller kan Midline brukes til kortvarig TPN til perifert bruk (osmolaritet < =500 (evt opptil 750mmol/l)(ved bruk til lipidholdige løsninger må IV-sett skiftes hver 24.time).

«OT anestesi» legger Midline på voksne pasienter og ungdommer ned i 12-14 års alder som kan gjennomgå prosedyren uten generell anestesi. Personalet på den sengeposten pasienten tilhører skal kjenne til hvordan Midline skal håndteres (se egen prosedyre).

Relative kontraindikasjoner 

Tidligere DVT eller vaskulære inngrep på aktuell overekstremitet.

Tidligere strålebehandling og axilletoalett.

Marevanbehandling med INR > 2,5.

Behandlingsdoser med lavmolekylært heparin.

Parese i aktuell overekstremitet.

Kontraindikasjoner 

Tilstedeværelse av shunt i samme arm (eller langtkommet nyresvikt med mulig fremtidig behov for anleggelse av shunt).

Hudskader, sår, infeksjon eller kraftig eksem ved innstikkstedet.

Cytostatika eller andre kraftig åreirriterende medikamenter.

Forberedelse av pasienten på sengepost 

Antikoagulerte pasienter:

NOAK/DOAK eller lavdose Fragmin/Klexane trenger ikke nulles.

Hvis Marevan-behandling: må foreligge INR siste 7 dager. Ved INR > 2,5 må ortoped i samråd med anestesilege avgjøre indikasjon.

 

Pasienten trenger ikke å være fastende. Bør ha dusjet, evt ha vasket begge armer godt samme morgen.

 

Pasient transporteres fra sengepost i seng hvis nødvendig, kan ellers gå selv til POP, fulgt av portør som bestilles av sengeavd. Når Midline er ferdig innlagt ringer man sengepost (OT infeksjon: 975524). De vil da hente pasienten etter kort tid.

 

Ved særlig behov kan premedikasjon gis, på ordinasjon fra anestesilege.

Avtale av tidspunkt for innleggelse: 

Indikasjon stilles av ortoped som noterer behovet i et kort journalnotat.

 

Sengepostpersonalet ringer 970604 og avtaler tidspunkt for innleggelse. OT anestesilege (970604) koordinerer med personalet på POP, der prosedyren gjennomføres (hvis det er fullt på POP kan den store slusen inne i SOP benyttes. Ta ved behov seng fra gangen).

 

Målet er innleggelse samme dag for inneliggende pasienter, 7 dager i uken.

For å kunne få dette til må beskjed gis på 970604 helst innen kl 12.00. for at vi skal kunne kalle ned pasienten senest kl 13.30 (man-fredag).

Lørdag og søndag må 970604 kontaktes mellom kl 10-17.

Polikliniske pasienter bør planlegges mellom kl 09-15, mandag til fredag.

Steril prosedyre 

Det skal alltid være to personer ved innleggelse av Midline, hvorav minimum en som er «Midline-kyndig». Den «Midline-kyndige» står sterilt og den andre hjelper til.

 

Sterile hansker og munnbind. Steril vask av overarm med Klorhexidin 5% (el 20%) og steril dekning. Ved Klorhexidinallergi kan Jod brukes (Obs! Jod trenger 5-6 min til å tørke).

Valg av vene og innstikksted: Midline legges på overarm, i V. Basilica eller V. Cephalica, avhengig av hvilken vene som er størst. Spissen skal plasseres distalt for Vena Axillaris. Midline må ikke oppta mer enn 1/3 av venens lumen i hele dens lengde der kateteret blir liggende. Innstikksted bør være 3 fingerbredder eller mer både fra albuebøyen og axillefolden. Det anbefales IKKE å legge midline på u. ex.

Kontroll av kateret etter innleggelse: fri tilbakeflow av blod. Skylles med 20ml NaCl.

Når kateteret er ferdig festet og dekket med steril dekning, merkes det med; MIDLINE og dato.

Komplikasjoner, håndtering 

Ved mistanke om infeksjon fjernes kateteret og infusjonssettet. Kateterspissen sendes til dyrkning.

Hvis kateteret går tett kan Heparin 100IE brukes på legeordinasjon, som et forsøk på å åpne men husk først å sjekke at det ikke er injeksjonsporten «MaxZero» som har gått tett.

DIPS 

Ortoped noterer indikasjon for Midline i et kort journalnotat i DIPS.

 

Den som legger Midline lager en kort prosedyrebeskrivelse i DIPS. Denne må inneholde kode PHX 17, hvilken teknikk som er brkt (ex UL-veildet out-of-plane), type midline, inkl størrelse (20G =rosa, 18G = grønn) og lengde, hvilken vene som er brukt (Basilica eller Cephalica), hvor dypt venen ligger og på hvilken side (hø/ve), antall stikk og evt komplikasjoner (arterielt stikk +/-, parestesier +/-).

 

Standard frase for dette finnes i DIPS:

Det er indikasjon for innleggelse av Midline (se notat fra ortoped).

PHX 17 Innleggelse av Midlinekateter i perifer vene

Ukomplisert steril prosedyre med steril vask av venstre/høyre overarm. Ultralydveiledet, out-of-plane teknikk. Midline POWER GLIDE PRO 20/18G 10cm legges i Vena Basilica/Vena Cephalica. Dybde……. Antall stikk: ………. Komplikasjoner: Ingen / arterielt stikk / parestesier +/- (evt i hvilken nerve).

 

Hvordan finne standard frasene i DIPS:

Opprett «Nytt dokument» (journalnotat,opprett dokument - sånn som vanlig men sjekk at "Behandlende avdeling" er Krurgisk Serviceklinikk før du klikker på "Opprett dokument").

Trykk på det tegnet som er et +-tegn med sirkel rundt.

Trykk på «Fraser».

Søk: Midline

Rediger der det trengs og lagre.

Meona 

Den som legger Midline legger inn merknad i Meona (inkl. skylling med NaCl 20ml hver 12.time). Denne merknaden finner man under «Hurigordinasjoner»; «Tilganger/kateter (kar/sc)».

Legges Midline inn på en pasient som ligger på en sengepost hvor vi ikke har «Hurtigordinasjoner» gjør man som flg:

Klikk på «Tiltak/us» på nederste linje.

Klikk på «Terapeutiske tiltak», «Tilganger,drenasjer,sonder», «Ny kartilgang (pvk,svk,arteriekran)».

«Måte»; rullegardinvalg; Midline 1-lumen. «Lokalisasjon»: overarm. «Størrelse»: 18 (rosa) eller 20 (grønn). «Side»: høyre eller venstre.

Resten trenger man ikke å fylle ut. Trykk så «Lagre» og på «Vil du planlegge de tilhørende pleietiltakene?», trykk «Ja, standard».

Orbit 

Søk opp pasienten (oppe til høyre, f nr)

Klikk på «Ny behandling» oppe til venstre og åpne rullegardinen. Velg «Anestesiarbeid – HBE – KSK Ortopedisk seksjon»

Type anestesiarbeid: Velg «Midline»

Overskrift i behandlingen (Fritekst): Noter hvilken vene som er brukt

Bestillende enhet: Skriv her f ex «OT Infeksjon»

Faktisk ressurs: Søk opp «Anestesiarbeid KSK Ortopedisk seksjon-HBE-KSK Ortopedisk»

Legg inn tidene og hvem som deltok på prosedyren

Kommentar: Det skal skrives journalnotat i DIPS så her kan man bare skrive «Se notat i DIPS».

Hvis Midline legges per-operativt: helt nederst til venstre: «Assosiert operasjon»: Finn riktig operasjon i rullegardinen.

Lagre

REGISTRERINGSSKJEMA 

Ligger i «Midline-skuffen» på Innledning 7-8. Fagsykepleier på OT følger opp disse og samler dem inn fra sengepost. Noter i boken som ligger i samme skuff.

Blodprøvetaking 

Skyll med 5ml NaCl og trekk ut 5ml blod, som kastes. Trekk ut blod til prøven og skyll deretter med 20ml NaCl. Er det vanskelig å trekke ut blod så kan man legge varme over blodåren for å få den til å utvide seg. Vent 10 min og prøv påny.

For tiden brukes POWER GLIDE PRO fra BD 

Egenskaper: MR-kompatibel. Latexfri. Vi kjøper inn flg dimensjoner: Rosa 20G / grønn 18G, 10cm lengde. Den skal ikke bøyes under innleggelse og må skylles hver 12.time med min 20ml NaCl hvis den ikke har vært i bruk.

Instruks til pasienter som skal reise hjem med Midline 

Pasienter med Midline skal ikke gå i svømmehall eller karbad. Man kan dusje hvis Midline og koblinger pakkes inn og dermed beskyttes mot vann.

 

Alle pasienter som utskrives fra HUS med Midline må få med skriftlig informasjon fra sengepost om stell og håndtering. (bandasjeskift hver 7.dag, skifte av «Stat lock» hver 3.dag, skyll med 20ml NaCl hver 12.time hvis kateteret ikke brukes hyppigere samt sterilisering av injeksjonsporter ved hver bruk). Registreringsskjema skal også følge pasienten (returneres til Randi Sygnestveit, KSK, Haukeland Universitetssykehus).

Sengepost koordinerer evt behov for skifte av Midline hos pasienter som ikke er inneliggende.

 

Ved henvendelse om mulig tett kateter, husk be om at man utelukker at det ikke bare er injeksjonsporten som er tett.

Seponering av Midline 

Seponeres som vanlig PVK. Hvis det er motstand ved seponering så legg varme over blodåren for å få den til å dillatere, vent 10 min og prøv så å seponere.

antibiotika og ph 

Vankomycin: pH: 2,5-4,5

Gentamicin: pH: 3,0-5,5

Ekvacillin (kloksacillin): pH 5-7

Benzylpenicillin: pH: 5,5 – 7,5

Meropenem: pH: 7,3 – 8,3

Pip/Taz: pH: pH: 5-7

Referanser 

Epic3: National Evidence-Based Guidelines for preventing Healthcare-Associated infecions in NHS Hospitals in England. H.P.Loveday et al, Journal of Hospital Infection

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for bruk av intravaskulære katetre, Statens Serum institur, Central Enhed for Infektionshygiejne 2.1 utgave 2016