Trident/Exeter (hybrid hofteprotese)

04.07.2024Versjon 1.2Forfatter: Christine Røde Brenne, Tanja MarstengGodkjent av: Kari L. Baadstø (avd.sjef operasjon)Godkjent dato: 2022-11-15

Indikasjon 

 • Coxartrose
 • Brukes til pasienter 65-75 år
 • Hybrid hofteprotese, usementert acetabulum og sementert femur.

Leie 

 • Sideleie. Operatør er med under leiring.
 • Støtte mot sakrum og to-punkt støtte mot hoftekammene. Skumplast mellom støtten og pasienten for å minske trykk. Hoften må kunne bøyes ca.90 grader. Underste ben skal ligge rett. Flat pute mellom bena som festes med rem. Nederste arm ut på armbord med øverste arm hvilende på pute. (Skråpute benyttes ved skulderplager, viktig å informere kirurg)
 • Bruk benløfter eller Ex-fix. Ex-fix festes på pas. ryggside i fotenden av bordet. Foten pakkes inn i en "arm", bruk geleoppheng rundt ankel.
 • Benet heises opp, dekk genitalier med 75 x 75 før benet desinfiseres.
 • Ex-fix fjernes før operasjon, eventuelt benløfter fjernes.

Anestesi/lokal 

 • Spinal/ Marcain 5 mg/ml

Desinfeskjon/dekking 

 • Klorhexidin 5 mg/ml m/farge.
 • Hele hoftepartiet til midt foran og midt bak
 • Rundvaske benet ned til kneet.
 • Ulaken foldes ut slik at man beskytter seg på vei inn til operasjonsbordet. Fest deretter u-laken slik at støttene dekkes bort. Viktig at "u`n" møtes opp mot anestesibøylen slik at man har en hel ramme.
 • Pakk benet inn i Klinidrape 75x75
 • Sammen med kirurg og assistent tres onepice på.
 • Operasjonssykepleier fører hånden inn i trekket der det står merket "grab fot by heel" og tar tak i foten. Kirurg og assistent åpner båndet som holder dekket samlet og fører deretter dekkematerialet oppover. Viktig at dekket blir dyttet godt opp mot lysken i underkant av benet. Beskyttelsen på drapvinduet fjernes og kirugene plasserer vinduet på ønsket sted. Viktig at operasjonssykepleier holder stramt i nedkant av vinduet når dette appliseres. Resten av dekkematerialet henges over anestesibøylen. Ved behov kan en ekstra kliniderm 75x75 festes over støtten.

Klargjøring av stue  

 • Leiringstralle hofte
 • Batteri x 2 stryker
 • Sjekke MTU som diatermi, lampe og sug.
 • Røntgenbildene oppe på Agfa Xero
 • Steril vann/ NaCl
 • Klorhexidin 1 mg/ml
 • Klorhexidin 5 mg/ml til vask av hud før applisering av bandasje.

Operasjonsteknikk 

(bilder hentet fra Stryker sine hjemmesider)

 

 • Bakre tilgang (posterolateralt snitt).
 • Fascieen incideres over trochanter og spaltes videre
 • Gluteus maximus spaltes stumpt i fiberretning.
 • Setter av m.piriformis skarpt ved innfestingen av trochanter, v/behov.
 • Referansepinne i bekkenet
 • Bakre kapsulotomi før hoften lukseres. Holdetråd.
 • Collum sages over.

 

Acetabulum:

 • Acetabulum prepareres, renskjæring av labrum.
 • Reaming til riktig størrelse i acetabulum.
 • Protese settes inn.

 

Femur:

 • Boksmeisel på trochantertoppen
 • Åpningsreamer
 • Sonderer til riktig proppstr.
 • Reaming til riktig str.
 • Prøvereponerer med prøvehode og tester stabilitet, benlengde og impingement
 • Setter ned propp i femurkanalen
 • Skyller godt før sementering og innsetting av protese.
 • Prøverponerer med prøvehoder
 • Monterer caput og reponerer hoften
 • Skyller rikelig
 • Piriformis syes tilbake mot trochantertoppen
 • Fortløpende fasciesutur
 • Avbrutte subcutane suturer
 • Hudsutur

Utstyr fra stuen 

 • Diatermiplate
 • Hansker
 • Vicryl 2-0 stor nål
 • Stratafix

Bandasje 

 • Mepilex Boarder Post Op

Plukkekort 

Vare

 

Størrelse

Antall

Lager

Reol

Prod.nummer

Prosedyrepakke hofte

1

Forbrukslager

C 1+2

Operasjonsfrakk

xl, xxl, L

3

Forbrukslager

K-1+2

 

Hofte sagblad 1

I-4

2108-382-000

Cemvac

Enkel

1

Forbrukslager

K-6-5

Femoral pressuriser

Liten

Stor

1

1

Forbrukslager

K-6-1+2

111435

3206-002

Sementsprøyte

 

1

Steriltlager

R-3+4

 

Lampehåndtak

 

2

Steriltlager

S-2-5

 

Simplex sement

 

2

svaleskap

 

Nacl

3 liter

1

Varmeskap bak stue 2

 

Brikker fra sterilenheten 

 • Hofte sårinstrumenter
 • Exeter femur
 • Trident reamere m/instrumenter (44-61 mm)
 • Stryker sag/drill

 

Eventuelt:

 • Trident reamere store (62-72 mm)

Hvis MDM 

 • MDM brikke

 

Eventuelt:

 • Trident prøveprotese
 • Trident skrueinstrumenter
 • Trident prøveinserter
 • T-håndtak til revisjon av metall liner på MDM