Analyser

Parechovirus RNA

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med parechovirus hos små barn. 

Prøvemateriale 

Minimum 200 µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av parechovirus RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-3 virkedager.

Merknader 

Parechovirusinfeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.