Analyser

Hepatitt C virus genotyping

  Sendeprøve: St.Olav
02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen er beregnet som veiledning for valg av behandling hos pasienter med kronisk HCV-infeksjon. Se også Hepatitt C (HCV).

 

Ikke indikasjon:

  • Utføres ikke som diagnostisk test for å bekrefte HCV-infeksjon
  • Utføres ikke ved kjent genotype innen siste 5 år, med mindre det er særskilte årsaker (f.eks. reell mistanke om reinfeksjon) - dette må angis på rekvisisjonen
  • Utføres ikke ved HCV RNA kopitall < 500 IU/ml

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HCV genotype via sekvenseingsbasert metode.

Utførende laboratorium 

St.Olav