Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

E.coli

15.06.2023Versjon 1.7Forfatter: Marius HoltetGodkjent av: Marius HoltetGodkjent dato: 2023-05-16

2021 

E.coli i blodkultur, % resistens
E.coli i blodkultur, % resistens Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

E.coli i blodkulturer, RH
E.coli i blodkulturer, RH Tabell som viser antall blodkulturer fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkulturer fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i blodkulturer, Ullevål
E.coli i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser antall blodkulturer fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkulturer fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i urin, % resistens
E.coli i urin, % resistens Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

E.coli i urin, RH
E.coli i urin, RH Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i urin, Ullevål
 E.coli i urin, Ullevål Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i urin, primærhelsetjenesten
E.coli i urin, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.

2020 

E.coli i blodkultur, % resistens
E.coli i blodkultur, % resistens Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

E.coli i blodkulturer, RH
E.coli i blodkulturer, RH Tabell som viser antall blodkulturer fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkulturer fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i blodkulturer, Ullevål
E.coli i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser antall blodkultur fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i urin, % resistens
E.coli i urin, % resistens Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

E.coli i urin, RH
E.coli i urin, RH Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i urin, Ullevål
E.coli i urin, Ullevål Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i urin, primærhelsetjenesten
E.coli i urin, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.

2019 

E.coli i blodkultur, % resistens
E.coli i blodkultur, % resistens Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

E.coli i blodkulturer, RH
E.coli i blodkulturer, RH Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i blodkulturer, Ullevål
E.coli i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i urin, % resistens
E.coli i urin, % resistens Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

E.coli i urin, RH
E.coli i urin, RH Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i urin, Ullevål
E.coli i urin, Ullevål Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

E.coli i urin, primærhelsetjenesten
E.coli i urin, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.