Rutiner for vakthavende leger

29.03.2017Versjon 1.0

Hverdagsvakter 

Forvakt intensiv (call 9-2548)

Har primæransvar for intensiv og brannskadeavsnittet mellom kl 16.00 og 07.30. Etter visitt på intensiv 15.30 bør det gås visitt på brannskaden. Er det respiratorpasienter andre steder (MIO) skal disse også tilsees i løpet av kvelden. Sykepleier på disse postene kan kontakte 2548 direkte ved behov. Videre vaktarbeid bestemmes av pasientmassen, men det bør gåes intensivvisitt sammen med sykepleier A-vakt rundt midnatt. Intensiv mottar 1-2 nye pasienter per døgn. Disse bør diskuteres med bakvakt. Gjelder det barn, meget ustabile pasienter, nye store brannskader og mistanke om hjernetamponade, skal bakvakten kontaktes/tilkalles.

 

Når bakvakt SOP har gått hjem (kl 21.30/18) er intensivforvakt den umiddelbare hjelp for intensivenhetene på sykehuset.

 

Bakvakt intensiv (mobil 9323 0451)

Går visitt sammen med primærvakt 15.30 og er tilstede til ca. kl. 21.30 (kl 18 i helg). For bakvakter som ikke arbeider på intensiv til dagen er det viktig å orientere seg grundig om pasientene. Har avdelingen særlig krevende pasienter bør bakvakten på eget initiativ kontake forvakten før natten.

Helgevakter 

Forvakt

Vakten starter morgenmøte på intensiv kl 08 lørdag/ kl 09 søn- & helligdager. Visittgang etter morgenmøtet, og ved vaktskifte kl. 16. Den første gåes som regel sammen med bakvakt. I perioder med tungt belegg på intensiv samtidig med flere sårstell i narkose på BSA, bør bakvakten overta callingen (2548) og gå visitt på intensiv, slik at forvakten kan starte anestesier og visittgang på brannskaden. Hvis primærvakten ikke går med på første visitt, må bakvakten gå en runde sammen med primærvakten etter at arbeidet på brannskaden er ferdig.

 

Bakvakt

I helgen er det to overleger på dagtid hvorav en har døgnvakt. Dagvaktens arbeidstid er fra 08 (09)-16. Ordningen er innført for å sikre at en hele tiden er en tilgjengelig til å gå visitt på intensivpasientene. Vakten starter også kl 08 og 09 på intensiv. Bakvakten koordinerer arbeidet for vakthavende leger, og har det avgjørende ord ved prioriteringer. Spesielt for bakvakter som ikke arbeider på intensiv daglig og derved kjenner pasientene godt, er det viktig å få gått visitt både på intensiv og brannskaden. Vanligvis står bakvakten for kontinuitet i bare å vurdere pasientens kurver og papir! I de tilfelle primærvakten tar stell på brannskaden skal bakvakten gå med 2548 callingen til primærvakten kommer tilbake. Det skal da gåes en runde på intensiv før bakvakt kan gå hjem.

 

NB! Ved stell i generell anestesi på Brannskadeavsnittet i helgene er det viktig å komme igang tidlig for å unngå unødig faste og forstyrrelser i et stramt døgnprogram.

 

Intensivbakvaktenes arbeidstid (tilstede)

Hverdager: 16-21.30

Lør/søn og helligdager: 08 og 09 - 18